Sunday, January 02, 2005

உழைப்பின் வெற்றி

ஈழத்தமிழருக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியையும் அவர்களின் முறைப்பாடுகளையும் சர்வதேச ஊடகங்கள் (சிலவாவது) ஓரளவாவது புரியத் தொடங்கியுள்ளன போல் தோன்றுகிறது. இது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் அயராத கடும் உழைப்புக்குக் கிடைத்த வெற்றியாகும். என் கண்ணிற் பட்ட ஓர் இணைப்பு இங்கே...

Labels:

எழுத்துருவைத் தெரிவுசெய்ய.
பாமினி ஆங்கில உச்சரிப்பில்

[மேலுள்ள பெட்டியில் தட்டச்சினால் கீழுள்ள பெட்டியில் ஒருங்குறிக்கு (Unicode) மாற்றப்பட்ட எழுத்துரு கிடைக்கும்]


சுரதா, கிருபாவுக்கு நன்றி


"உழைப்பின் வெற்றி" இற்குரிய பின்னூட்டங்கள்

 

post a comment

Links to "உழைப்பின் வெற்றி"

Create a Link

© 2006  Thur Broeders

________________